23 listopada 2021 roku

VIII Małopolskie
WARSZTATY NIEWYDOLNOŚCI
SERCA

Nowe wytyczne, nowe wyzwania

Patronat

UWAGA !

Warunkiem udziału w konferencji jest odbycie pełnego szczepienia przeciwko Covid-19 potwierdzone stosownym certyfikatem w wersji papierowej lub w aplikacji mObywatel.

Za uczestnictwo w warsztatach przysługuje 6,25 punktów edukacyjnych, na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2004 r. w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarz dentystów.

Kierownictwo naukowe

prof. dr hab. med. Jadwiga Nessler

dr hab. med. A. Gackowski, prof. UJ

Klinika Choroby Wieńcowej i Niewydolności Serca UJ CM
w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II
ul. Prądnicka 80, Kraków 

Zaproszenie

Szanowni Państwo,

W imieniu własnym oraz organizatorów, miło nam zaprosić Państwa na kolejną edycję

VIII Małopolskich Warsztatów Niewydolności Serca, które odbędą się 23 listopada 2021 roku.

Warsztaty zgromadzą wykładowców z wiodących ośrodków kardiologicznych w Polsce, którzy przekażą aktualności dotyczące sytuacji epidemiologicznej i aktualnych możliwości leczenia niewydolności serca.

Sesje przypadków klinicznych pozwolą przedyskutować leczenie konkretnych chorych, u których pomimo ciężkiej niewydolności serca udało się znaleźć rozwiązania terapeutyczne.

Mamy nadzieję, warsztaty będą okazją do poszerzenia Państwa wiedzy i doświadczenia.

Za udział w Warsztatach przysługiwać będą punkty edukacyjne


Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

prof. dr hab. Jadwiga Nessler

Kierownik Kliniki Choroby Wieńcowej i Niewydolności Serca

Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II


dr hab. med. Andrzej Gackowski

Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II

Do rozpoczęcia pozostało

Pamiętaj ilość miejsc jest ograniczona. Zarejestruj się już dziś

Program

Warsztaty połączone z otwarciem
Interdyscyplinarnego Centrum Leczenia Zaawansowanej Niewydolności Narządowej
w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II 

CZĘŚĆ 1 - SALA DYDAKTYCZNA

9:00

Otwarcie Warsztatów

prof. dr hab. med. Jadwiga Nessler

Kierownik Kliniki
Choroby Wieńcowej
i Niewydolności Serca UJ CM

dr Grzegorz Fitas

Dyrektor
Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego
im. Jana Pawła II

prof. dr hab. med. Jacek Legutko

Dyrektor
Instytutu Kardiologii UJ CM

9:30 – 10:45

Sesja 1

Diagnostyka
niewydolności serca

Prowadzenie: A. Gackowski, M. Komar, D. Sobczyk

Definicja niewydolności serca, klasyfikacja, podstawy diagnostyki HFrEF 

M. Lelonek (15')
1

Stenoza aortalna u chorych z niewydolnością serca

D. Sorysz (15')
2

Diagnostyka i różnicowanie HFpEF, amyloidoza 

P. Rubiś (15')
3

Badanie ECHO – transmisja z pracowni

A. Gackowski/K. Golińska-Grzybała (20')
4

LVAD/HTx w obrazach echo

M. Stąpór (15')
5

Dyskusja

6

10:45 – 11:00 przerwa

11:00 – 12:30

Sesja 2

Nowości w wytycznych ESC, zasady opieki kompleksowej

Prowadzenie: A. Surdacki, R. Drwiła, P. Podolec 

Współczesna farmakoterapia

J. Nessler (15')
1

Ostra niewydolność serca

A. Tycińska (15')
2

Choroby współistniejące z niewydolnością serca

E. Jankowska (15')
3

Opieka pielęgniarska, rehabilitacja, edukacja - jak być powinno

I. Uchmanowicz (15')
4

Panel dyskusyjny

M. Rajzer, A. Mawlichanow, M. Konieczyńska, U. Gluz-Golik 
5

13:00 – 14:30 

Otwarcie Interdyscyplinarnego Centrum
Leczenia Zaawansowanej Niewydolności Narządowej

14:30 - 15:30

Zwiedzanie budynku i obiad

CZĘŚĆ 2 - BUDYNEK A-V

15:30 – 16:30 

Sesja 3

Zaawansowane terapie
niewydolności serca - I

Prowadzenie: J. Legutko, J. Lelakowski, S. Bartuś

Interwencje wieńcowe u chorego z niewydolnością serca

R. Gil (10')
1

Rola wspomagania mechanicznego podczas PCI

J. Legutko (10')
2

Elektroterapia niewydolności serca w Polsce – dziś i jutro

K. Boczar (15')
3

Interwencje zastawkowe

J. Trębacz (15')
4

Dyskusja

5

16:30 – 16:40 przerwa

16:40 - 17:30 

Sesja 4

Zaawansowane terapie niewydolności serca - II

Prowadzenie: B. Kapelak, K.Wierzbicki

VSD pozawałowe – jak optymalnie leczyć?

J. Zalewski (15')
1

Kwalifikacja do LVAD i HTx w praktyce

K. Wierzbicki (15')
2

Regeneracja miokardium?

P. Musiałek
3

Dyskusja

4

17:30 – 17:40 przerwa

17:40 - 19:10 

Sesja 5

Niewydolność serca
- wytyczne a praktyka

Prowadzenie: J. Nessler, A. Gackowski

Pacjent z cukrzycą 

G. Gajos (15')
1

Pacjent z nadciśnieniem płucnym

G. Kopeć (15')
2

Niewydolność serca w przebiegu wady wrodzonej, zespół sercowo-wątrobowy

 L. Tomkiewicz (20')
3

Niewydolność serca u młodej kobiety

J. Nessler (10')
4

Pacjent z nowotworem 

O. Kruszelnicka (15')
5

Dyskusja

6

Podsumowanie i zakończenie

7

Rejestracja

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest S'ART Production, Plac Na Groblach 6/6, 31-101 Kraków.
Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych zawarte są w polityce prywatności.

Kontakt

S'ART Production
Sylwia Salwińska
biuro@artsart.pl
k.kolanowska@artsart.pl
+48 605 408 326
+48 602 637 697

Sponsorzy

Platynowy sponsor

Platynowy Sponsor

Złoty sponsor

Złoty Sponsor
Złoty Sponsor

Srebrny sponsor

Srebrny Sponsor
Srebrny Sponsor

Brązowy sponsor

Brązowy Sponsor
Brązowy Sponsor
Brązowy Sponsor

Sponsor

Sponsor

© Copyright 2021 S'ART Production